Brandvarnare för hörselskadade och döva – Brandsäkerhet i hemmet för personer med nedsatt hörsel

William

13 februari, 2023

0  comments

För en person som är hörselskadad med nedsatt hörsel räcker inte en vanlig brandvarnare som tjuter. Döva och hörselskadade personer kan ha extra svårt att upptäcka en brand i hemmet även med en bra brandvarnare, helt enkelt eftersom de varnar genom att tjuta högt.

Det finns brandvarnare som är anpassade personer med nedsatt hörsel. Dessa fungerar inte enbart genom ljud utan även genom blixtljus och vibrationer

Vidare i artikeln går vi genom att du behöver veta om hur du ökar brandsäkerheten i hemmet med hjälp av en brandvarnare för hörselskadade. Dessutom får du tips på annan utrustning som är bra att ha i hemmet mot brand och hur du kontaktar SOS som en person med nedsatt hörsel- eller talförmåga

Nödvändiga funktioner för en brandvarnare för hörselskadade

En brandvarnare som vanligtvis piper och tjuter för att varna vid brand fungerar inte lika effektivt för hörselskadade som för andra personer med full hörsel. Då är det viktigt med en brandvarnare med speciella funktioner som även uppmärksammar oss med hörselskador.

I den här delen av artikeln kan du läsa om fyra viktiga funktioner som en brandvarnare för hörselskadade bör ha för att vara säker nog i hemmet. Det är dessa funktioner som ligger till grund för brandvarnare som är utsedd till testvinnare. Om den brandvarnaren kan du läsa efter guiden nedan.

Blixtljus

Kraftigt ljus som blixtrar och skiner fångar uppmärksamheten genom att stimulera synen. Fördelen med blixtljus är att man tydligt märker av ljuset även om man bara ser ljuset i periferiseendet.

Vibration

En brandvarnare för döva och hörselskadade bör vara utrustad med vibration. En vibrerande brandvarnare fungerar oftast genom att den kopplas till en väckarklocka som står bredvid sängen. Om en brand bryter ut och brandvarnaren (som kan placeras ut i annat rum) märker av rökbildningen eller värmen skickar den signaler till klockan som startar vibrationsenheten.

Vibrationsenheten placeras under huvudkudden eller madrassen och väcker dig direkt om en brand bryter ut.

Ljud

För personer som inte är helt döva kan en riktigt kraftig brandvarnare höras trots nedsatt hörsel. En brandvarnare för döva bör likt en vanlig brandvarnare också tjuta när den upptäcker eldsvåda. Även om du är helt döv är det rekommenderat.

Ofta finns det andra personer i hemmet som också behöver varnas om att en eld har brutit ut, dessutom är det viktigt om man bor i ett lägenhetshus så att grannarna kan höra pipet, även om det inte alltid låter jättehögt genom väggarna.

Batterireserv

En bra brandvarnare för alltid ha en batterireserv, särskilt om brandvarnaren får sin ström genom ett vägguttag. En batterireserv säkerställer att brandvarnaren alltid fungerar - även vid strömavbrott eller när de vanliga batterierna har tagit slut.

Bästa brandvarnaren för hörselskadade 2023

Antalet brandvarnare för döva och hörselskadade är relativt begränsat. Lyckligtvis finns det bra val som gör att du kan känna dig trygg i hemmet oavsett hur din hörsel påverkar dig.

I den här delen av artikeln kan du läsa om brandvarnaren som är bäst i test för hörselskadade och döva.

Bellman Safe Brandvarnarpaket för hörselskadade

brandlarm

Bellman Safe brandvarnarpaket för hörselskadade är en pålitlig brandvarnare som varnar vid brand på både dag och natt. Brandvarnarpaketet består av tre enheter. Själva brandvarnaren, en väckarklocka anpassad för hörselskadade och en vibrationsenhet som kopplas till väckarklockan.

Brandvarnaren monteras på lämplig plats i bostaden. Vid eldsvåda eller rökbildning skickar brandvarnaren en trådlös signal till väckarklockan. Klockan börjar då blixtra med kraftiga och intensiva ljus. Vibrationsenheten (som placeras under madrassen eller huvudkudden) börjar vibrera kraftigt. Som döv eller hörselskadad kommer man att vakna upp även om man inte kan höra brandvarnarens tjut.

I övrigt fungerar brandvarnaren precis som en vanlig brandvarnare. Den tjuter ljudligt (till över 100 dB) och är en optisk brandvarnare. En optisk brandvarnare upptäcker rökbildning genom att en fotocell i brandvarnaren upplever störningar. Röken bryter ljuset i rummet och brandvarnare sätts igång.

Optiska brandvarnare är det bästa alternativet och rekommenderas av brandskyddet.

Övrig brandsäkerhet i hemmet är extra viktigt för hörselskadade

Som en person med nedsatt hörsel är det extra viktigt att brandsäkerhet hemmet. När en brand bryter ut kan sekunder avgöra om eldsvådan blir någon man chockartat skattar åt eller om man blir av med sina kära ägodelar och hemmet står i lågor. Genom att brandsäkra hemmet blir det lättare att stoppa spridning av elden tills brandkåren kommer och förhoppningsvis släcka elden helt.

För att öka brandsäkerheten i hemmet finns det en del tillbehör som kan gör stor skillnad.

Brandsläckare

En brandsläckare är en självklarhet i många hem och något som kan bidra väldigt mycket till ökad brandsäkerhet. En bra brandsläckare låter dig stoppa en eld innan den sprider sig och tar fäste i huset om du upptäcker den tidigt nog. Dessutom kan en brandsläckare hjälpa dig att stoppa små men okontrollerbara eldar såsom en oljebrand som uppstår vid matlagning.

Brandfilt

En brandfilt är billigt och effektivt för att öka brandsäkerheten i hemmet. Branfiltens primära funktion är att kväva en mindre eld genom att placera filten över elden. En brandfilt kan även användas för att ta sig ur ett brinnande hus utan att skada sig. Häng brandfilten över dig och spring ut om du håller på att brinna inne.

Läs om bästa brandfilten

En brandfilt bör placeras i köket. Eftersom det är i köket de flesta bränder startar.

Spisvakt

En spisvakt är en något ovanligare brandskydd men som blir allt mer vanligt och rekommenderas av såväl brandmän som försäkringsbolag.

En väldigt vanlig anledning till brand i hemmet är en oövervakad spis. Det kan vara så enkelt att någon kommer på besök, du måste gå på toa eller att du scrollar på mobilen. Det är lätt att glömma bort stekpannan på spisen som snabbt hettas upp.

En spisvakt är en teknisk anordning som kopplas till spis och stekhäll. Den är knappt synlig och ofta designad till att vara så diskret som möjligt. När den detekterar risk för brand stänger den av strömmen till spisen. En spisvakt skiljer sig från en spistimer i att den inte bara stänger av spisen efter en utsatt tid utan att den kan detektera brandrisk och se till att en brand inte bryter ut.

Brandvarnare och brandsäkerhet för döva

Som döv eller hörselskadad är det extra viktigt att tänka på brandsäkerheten då enstaka sekunder kan göra skillnad på liv och död. Risken att branden hinner utvecklas för mycket innan du upptäcker den ökar då din hörsel är begränsad.

Därför är det extra viktigt att tänka på brandsäkerheten och införskaffa den utrustning som behövs för att avbryta, avvärja och motverka en eventuell brand.

Det aboslut viktigtaste är en brandvarnare. Därefter rekommendera jag en brandfilt och en brandsläckare. En spisvakt är också något som bör användas men det är inte lika viktigt som en brandvarnare.

En brandvarnare är ett krav och måste finnas i alla nyproducerade bostäder efter 1999. För bostäder som är producerade innan 1999 finns inget krav men myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att det används.

Många försäkringsbolag kräver att det ska finnas en brandvarnare i hemmet för att hemförsäkringen ska gälla. Utan en brandvarnare riskerar du att vara oförsäkrad.

William

Om skribenten

Hej! Jag heter William och det är jag som skriver artiklarna är på Levahemma.se.


Jag bor själv i en villa med stor gård och älskar att fixa med huset och trädgården. Av allt jag lär mig från egna erfarenheter delar jag här för att hjälpa de som vill förbättra eller förenkla sitt vardagsliv.


Jag har alltid haft ett stort intresse för hus, trädgård, matlagning och allt annat som berör livet i hemmet. Därför blev det väldigt självklart för mig att starta bloggen Levahemma.se när idén kom till mig. Nu har hemsidan växt till en stor plattform med tusentals läsare som jag delar mina erfarenheter med.

Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}